Terms and Conditions

Lan Team Nord omtales LTN i handelsbetingelserne.

Du handler med

Lan Team Nord
C. H. Ryders Vej 24
9210 Aalborg
CVR 30879929

Fortrydelsesret
Billetter refunderes ikke. Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Billetkøbers ansvar inden køb
Det er pålagt billetkøber inden køb, at kontrollere at billetter gælder det korrekte arrangement, dato og tidspunkt, samt kontrollere at arrangøren er køber bekendt.

Kopi og videresalg
Videresalg er tilladt jf. gældende lov. Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at videresælge til en højere pris end prisen angivet på billetten. Billetgebyr må gerne medregnes ved videresalg.
Det er strengt forbudt at kopiere en billet og ligestilles med forsøg på bedrag, såfremt det er gjort med henblik på at opnå adgang for flere på samme billet. Forsøg herpå vil blive politianmeldt.
Alle billetter indeholder en unik stregkode, som kun kan scannes én gang i indgangen til arrangementet. Kun først ankomne billetindehaver opnår adgang.
Det er billetkøber og billetindehavers ansvar at sikre, at billetten ikke bliver delt eller kopieret.

Bortkomne billetter
Er billet blevet væk eller bortkommet bedes du kontakte LTN via e-mail info@coolshopggw.dk

Reklamation af arrangement

Reklamation som vedrører arrangementet skal rettes til LTN via e-mail info@coolshopggw.dk

Klager over billet

Er der fejl eller mangler på din billet, skal henvendelse rettes til LTN via e-mail info@coolshopggw.dk

Ændring af dato

Såfremt dato eller tidspunkt for et arrangement ændres, vil billetkøbere blive informeret herom. Billetkøber kan ophæve købet og LTN er pålagt omgående at tilbagebetale købsbeløbet.

Ved aflysning

Aflyses et arrangement, vil LTN godtgøre billettens pris. LTN vil refundere det fulde beløb inkl. alle gebyrer.
Det er LTNs ansvar at sørge for tilbagebetaling ved aflysning.
Ved betalingsstandsning eller konkurs kan billetkøber kun gøre krav gældende mod LTNs bo.

Arrangørs ansvar

Det er alene LTNs ansvar at et arrangement og evt. tilkøbsydelser gennemføres/afvikles. Gennemføres/afvikles arrangement eller tilkøb ikke, hæfter LTN for at tilbagebetale det fulde beløb til køberen, inklusiv gebyrer. Ved betalingsstandsning eller konkurs kan billetkøber kun gøre krav gældende mod LTNs bo.

Forbehold for fejl og mangler

LTN tager forbehold for fejl og mangler i priser, beskrivelser og andet materiale.

Betalingsmuligheder

Det er hos LTN muligt at købe billet med forskellige betalingsmetoder. Listen over mulige betalingsformer revideres løbende.

Håndtering af kreditkort

Ved betaling med kreditkort indtaster du kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Disse behandles på en sikker måde af en certificeret betalingsudbyder. Ved betaling modtager vi kun en reference, som giver os adgang til at trække det aftalte beløb, samt giver os mulighed for refusion. Dette sikrer, at informationerne ikke kan bruges til at indkøbe andre varer.
Vi vil aldrig bede om disse oplysninger, hverken på e-mail, papir eller telefon, men kun i forbindelse med en handel via vores officielle hjemmeside.

Betalingsgebyr

Der er ingen betalingsgebyrer

Behandling af personlige oplysninger

https://www.coolshopggw.dk/privacy-policy/

Betalingstidspunkt

Betaling trækkes umiddelbart efter gennemført køb.

Levering af billet

Billetten leveres elektronisk. Den leveres pr. e-mail umiddelbart efter gennemført køb. Ved eventuel manglende/forkert angivet e-mailadresse rettes kontakt til LTN.

Andet

LTN påtager sig intet ansvar for hærværk, tyveri, fejlstrøm eller anden skade på medbragt udstyr.
Hel eller delvis refundering af billet er ikke muligt. Heller ikke i tilfælde af sygdom, strømafbrydelse, udfald på netværk eller andre uforudsete hændelser.
Ved køb af billet, og deltagelse, ved LTN, gør LTNs regelsæt sig i øvrigt også gældende. Læs mere her: https://www.coolshopggw.dk/regler/

Opdatering af betingelser

Ovenstående betingelser opdateres løbende som følge af krav hertil, samt som følge af lovgivning. Eventuelt ændrede handelsbetingelser påvirker i udgangspunktet ikke allerede gennemførte ordre, med mulig undtagelse ved ændringer som er nødvendige af hensyn til overholdelse af lovgivning.