Regler

Lokation


Gigantium
Willy Brandts Vej 31
9220 Aalborg

parkering


Der er gratis parkering ved Gigantium

ÅBNINGSTIDER 

 

Dørene åbner kl. 15:00 fredag og eventet lukker kl. 12:00 søndag

Eventet vil være åbent for dagsgæster på følgende tidspunkter:

Fredag – kl. 15.00 – 00.00

Lørdag – kl. 10.00 – 00.00

Husk at der er  gratis entré for dagsgæster sponsoreret af Sydbank og CoolEast 🙂

Følgende regler er gældende for alle deltagere, forældre og tilskuere under afholdelsen af CoolshopGGW. Du bedes læse disse før afholdelsen af CoolshopGGW.

Generelle regler

 • Deltagelse til CoolshopGGW forudsætter overholdelse af de til enhver tid gældende regler for CoolshopGGW, samt dansk og international lovgivning.
 • Regelsættet til CoolshopGGW kan ændres uden varsel og med øjeblikkelig virkning. Regelsættet vil hurtigst muligt blive opdateret på denne side. 
 • Alle deltagere, forældre og tilskuer skal følge anvisninger fra CoolshopGGW’s crew. 
 • Vi påtager os intet ansvar for hærværk, tyveri eller anden skade på udstyr.
 • Vi påtager os intet ansvar for indholdet på deltageres computere.
 • Vi forbeholder os retten til at omrokere og flytte folk, for at optimere pladsen.
 • Vær opmærksom på at betalte billetter udelukkende kan refunderes, hvis arrangementet bliver aflyst.
 • Af hensyn til brandregler SKAL midtergange holdes frie under hele arrangementet.
 • Alle der begår sig på party-området skal have betalt indgang.
 • Hvis gældende regler eller anvisninger ikke bliver overholdt, forbeholder CoolshopGGW sig retten til – uden varsel – at bortvise personer fra eventet og området (uden mulighed for refundering af billetten).
 • Det er ikke tilladt selv at medbringe mad og drikkevarer.

Deltager pladser

 • Hver deltager får 90×60 cm. plads. Dette må ikke overskrides.
 • Deltageren må ikke være til gene for sidemændene.
 • Hver deltager får adgang til ét 230V udtag og ét netstik.
 • Ønsker du at medbringe ekstraudstyr (f.eks. fysisk spilserver) skal dette godkendes af crew.
 • Det er ikke tilladt at medbringe eget netværksudstyr (f.eks. Switch, router o.lign).
 • Det er tilladt at medbringe egen stol.
 • Støjniveauet skal holdes på moderat styrke. Crew vurderer, hvad moderat styrke er.
 • Det påsatte armbånd skal bæres under hele eventet.
 • Overnatning foregår kun i de dertil indrettede soveområder.
 • Det er ikke tilladt at medbringe køleskab/tasker, der skal tilsluttes strøm.

Rygning

 • Rygning er strengt forbudt indendørs.
 • Ønsker du at ryge, skal det foregå udendørs — væk fra matriklen. 
 • Disse regler indebærer også brugere af e-cigaretter og lign.
 

 

Alkohol og stoffer

 • Det er strengt forbudt at indtage euforiserende stoffer under eventet.  
 • Møder man op i påvirket tilstand, har crew ret til at nægte adgang til eventet.
 • Dette forbud gælder hele området. 
 • I det anviste område er det tilladt at indtage øl for personer over 18. Indtagelse af øl udenfor det anviste område er forbudt
 • Det er ikke tilladt at være synligt påvirket af alkohol. Det er Crew der alene vurdere hvorvidt en person er påvirket eller ej.
 • Øl må ikke tages med ud af det anviste område.
 • Crew anvisninger om hvor det er tilladt at indtage øl skal til enhver tid følges.
 • Enhver overtrædelse af overstående regler om alkohol og stoffer vil medføre bortvisning – uden varsel.

Fotografering

 • Der vil løbende blive taget billeder af deltagere og gæster under afholdelsen af CoolshopGGW. 
 • Disse billeder omfatter konkurrencebilleder, stemningsbilleder samt oversigtsbilleder af hallen. 
 • CoolshopGGW forbeholder sig retten til at offentliggøre disse billeder uden vederlag på hjemmesiden og som en del af reklame for kommende arrangementer. 
 • Skulle du opleve stødende, krænkende eller på en anden vis uacceptable billeder, kan du kontakte  info@ggw.dk for at få billedet fjernet øjeblikkeligt. 

Andet

 • Deltagere under 16 år skal medbringe forældreunderskrift for at købe energidrik under eventet. Samtykkeerklæringen kan hentes her.
 • Det er ikke tilladt at benytte segboards, løbehjul og andre køretøjer indendørs og udendørs i forbindelse med indgangen samt andre steder, hvor folk er tæt samlet. 
 • CoolshopGGW forbeholder sig retten til at logge alt datatrafik på hele CoolshopGGWs netværk samt internetforbindelse, jfr. gældende lovgivning.
 • Ophængning af plakater, skilte, mm. er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse. Denne tilladelse kan forespørges på org@ggw.dk.