Redbull Flick CS:GO 2v2

TILMELD DIG RedBull Flick her

Præmier

Udover nedenstående præmier går vinderen af Coolshop GGW Red Bull Flick turneringen videre til finalerne i april måned, hvor hovedpræmien er en tur for 2 til CS:GO Major i Brasilien (Fly, hotel, billetter)

1. plads
Monitor fra AOC
Udstyrspakke fra SteelSeries
Spillertrøje fra Vitality eller ENCE
1 kasse Red Bull

2. plads
Udstyrspakke fra SteelSeries
Spillertrøje fra Vitality eller ENCE
1 kasse Red Bull

3-4. plads
Udstyrspakke fra SteelSeries
1 kasse Red Bull

Regelsæt

CS:GO 2v2

Spørgsmål til turneringen, regler, mv. kan rettes til turneringsansvarlige via FACEIT eller på Discorden: https://discord.gg/wy2vK2

Ved deltagelse til Red Bull Flick accepterer man de nedenstående regler:

Der spilles 2v2, maksimum antal runder er 16. Det vil sige, at holdet der først når 9 runder vinder.
Hver runde varer 1 minut og 30 sekunder.

OVERTIME-REGLER:
Overtime spilles som Bo6. Det vil sige, at såfremt kampen ender 8-8, spilles der en bo6 overtime – først til 4 overtime-runder vinder.

MAP-POOL:
Aim_map
Aim_ak_colt
Aim_usp
Aim_redline
Aim_india

MAP-PICK:
Map-pick foregår ved vetoproces på FACEIT-hjemmesiden eller klienten.

OPFØRSEL:
Turneringsansvarlige forventer, at man opfører sig professionelt overfor de andre deltagere og admins.
Det forventes, at man holder en god tone. Dårlig opførsel og tilsvining kan resultere i udelukkelse fra turneringen.

FREMMØDE:
Et hold har fem minutter til at møde op efter at være blevet kontaktet af admins på Discord eller FACEIT. Hvis de udebliver, går sejren til det fremmødte hold.

SNYD:
Det er ikke tilladt at snyde. Alle former for snydeprogrammer, scripts og hacks er ikke tilladt.
Bliver man taget i at snyde, vil det betyde udelukkelse af hele holdet. Buy/købe-scripts er dog tilladt.

BOOSTING:
Det er tilladt at booste, så længe man ikke benytter bugs eller glitches.

BRUG AF KONTO:
Det er kun den tilmeldte kontos ejer, der må spille på kontoen under turneringen.
Det er ikke muligt at foretage udskiftninger under turneringen.
Opdages det, at en anden person spiller på kontoen, kan det betyde udelukkelse fra turneringen.

TEKNISKE PROBLEMER:
Hvis en spiller disconnecter grundet tekniske problemer, pauses spillet efter endt runde.
Spilleren har derefter 5 min til at reconnecte. Lykkes det ikke spilles kampen færdig 1v2.

OPTAGELSE AF DEMO:
Det er påkrævet spillerne at optage demos af deres games. Mindst én spiller fra hvert hold skal optage demo.
Det er spillernes eget ansvar at optage demo for hvert game. I tilfælde af mistanke om snyd, skal demoen kunne sendes til admins til gennemgang.
Såfremt der ikke er optaget demo, kan admins ikke benytte sig af denne form for bevismateriale. Det påfalder spillerne selv at kunne bevise snyden på anden vis.

GUIDE TIL OPTAGELSE AF DEMO:
Når du er på serveren, åbner du konsollen. Skriv “record abc” – uden citationstegn, og “abc” er et navn, du selv kan vælge – det er det navn, din demo vil blive gemt under.
Når spillet er færdigt, skriver du “stop” i konsollen for at stoppe optagelsen.
Din demo vil herefter blive gemt i mappen: D:\Steam\SteamApps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo under det navn, du har valgt.

SERVERCRASHES:
Crasher serveren inden for 3. runde genstartes hele spillet.
Crashes der efter 3. runde, fortsætter spillet med hvad scoren var. Demo kan ønskes udleveret af admins, så scoren kan bekræftes.

Ssß°KONFLIKTER/UOVERENSSTEMMELSER:
Skulle der opstå en konflikt/uoverensstemmelse, der ikke kan løses holdene imellem, kontaktes admins med det samme. Admins beslutninger er gældende, og anvisninger fra admins skal til enhver tid følges.

De turneringsansvarlige (Red Bull, Copenhagen Flames og dertilhørende admins) har ret til at ændre i reglerne på ethvert tidspunkt, hvis det findes nødvendigt. Det er deltagernes eget ansvar at holde sig opdateret omkring reglerne.

Spørgsmål til turneringen, regler, mv. kan rettes til turneringsansvarlige via FACEIT eller på Discorden: https://discord.gg/wy2vK2